23 sept 2015 Thema “Websites” + ITS beheerHierboven vind je de PPT van de dag.met de mededelingen.
Via todaysmeet.com hebben we geinventariseerd welke onderwerpen de groep het komend jaar zou willen beantwoorden.
Verderop vind je daar een verslag van.

Hierna kregen we de presentaties van de twee CMS systemen.
 
Achtergrond thema: websites cms abzhw stopt per 1 -1 2019
 
De technologie om websites te maken en te onderhouden is de laatste jaren sterk ontwikkeld. De eisen die aan een website gesteld worden zijn steeds hoger. Website's moeten bijvoorbeeld vlekkeloos draaien op mobiele telefoons en tablets. Ook de beveiliging en privacy van websites is belangrijker geworden .

We hebben onderzocht of en in welke mate de nieuwe eisen geïntegreerd kunnen in het CMS van ABZHW. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet met een update mogelijk zou zijn, maar een geheel nieuwe versie van het CMS zou vragen.

Gezien de grote tijdsinverstering die dit zou vragen en het feit dat voldoende alternatieve producten beschikbaar zijn, hebben we besloten het CMS van ABZHW niet verder te ontwikkelen. Per 1 januari 2019 zal ABZHW stoppen met het hosten van de CMS websites.
Om een mogelijk overstap naar een ander CMS voor u soepel te laten verlopen, hebben we een marktverkenning uitgevoerd. Natuurlijk bent u vrij om zelf andere mogelijkheden te bekijken.
Uit die marktverkenning zijn twee partijen als meest geschikt naar voren gekomen. (“Muismedia” en Maassen met Easy Site”)

We hebben deze twee bedrijven gevraagd om op woensdag 23 september, tijdens de bijeenkomst van de ICT-ambassadeurs, een presentatie te geven.
 
Tijdens het oonderdeel ITS beheer kwam met name het rapport Groenewegen aan de orde. Hierin is de infra structuur op de school in kaart gebracht. Dit rapport is beschikbaar vanaf februari 2014. Verder hebben we het gehad over de IP reeks van 500 IP adressen per school en Office 365.

Uitwerking  todaysmeet.com

Welke onderwerpen zouden we komend jaar kunnen behandelen Paul
Programmeren(verzamelt via todaysmeet.com)
programmeren bram
Leerlijn programmeren bespreken Ik
 
Nieuwsbrief
goed punt over de digi nieuwsbrieven Bram
Ervaringen met Digitale nieuwsbrieven (mailchimp bijv.) Wat werkt? Femke
Klasbord en eventuele alternatieven! Eva Met klasbord bedoel ik dan de app hè!  Eva
 
 
In de klas
Digitaal kinderportfolio Ik
Facebook-pagina voor school  Robbert
Toetsenbord beheersing is dat nodig bij kinderen Leo
Eens: Office 365 met kinderen Inge
Media vaardigheden Leo
WhatsApp in de klas Leo Ben het met ik eens Jur
 
 
 
Andere software
Overstappen naar Windows10 Jur
Google classroom natascha
Office 365 Leo
 
Leerkracht gericht
Instructiefilmpjes. Welke eisen worden eraan gesteld, (hoe) wordt het gedeeld en bewaard? Ook delen met ouders? Of alleen binnen school? Femke
Uitwisseling Prowise-lessen binnen de Lucas Femke
 (Nog meer)Alternatieve werkvormen voor verwerking van de lesstof Femke
Eens met de alternatieve werkvormen! Eva
 hulp aan het team Bram
Verdere Snappet verdieping Hans
 
Digitaal toetsen nu en in de toekomst Eva
 
Veiligheid Alex