Training Prowise Presenter

Doel:
Voor het gebruik van digitale borden en touchscreens binnen de scholen wordt in de huidige situatie veelal gebruik gemaakt van bordafhankelijke software welke lokaal aan het bord/touchscreen is gekoppeld en tevens per werkstation beheer vraagt m.b.t. updates. Door AB-ZHW is onderzoek gedaan naar het werken met een bordonafhankelijke cloudoplossing.
Daarbij kwam “Presenter” van Prowise als een goede oplossing naar voren. Presenter is een cloudoplossing met bordsoftware/ bordtools/ bordlessen/ en een optie waarbij men interactief met het bord aan de slag kan gaan via Proconnect en Quiz.
 
Implementatie:
Per school is er de mogelijkheid om 2 personen de Basis- en Vervolgtraining te laten volgen. Deze 2 personen kunnen dan e.e.a. in de eigen school overdragen aan het team. 
 
 Inhoud training:
1. Basiscursus Brons (dagdeel 1)
Algemeen gebruik, Bestandsbeheer, Gebruikersbeheer, Bordtools gebruiken, Afbeeldingen/video’s, werken met liniëren, gereedschappen toepassen

2. Vervolgcursus Zilver, Didactisch gebruik (dagdeel 2)
Werken met 9 vlaksmodel, lesopbouw met bouwstenen en linken, interactief werken met tablets/smartphones, gebruik quiztool

Per scholingsmoment kunnen maximaal 10 personen deelnemen
Alle cursussen worden gegeven van 13:00 tot 16:00 uur (tenzij anders vemeld)
Wij zullen binnenkort nieuwe data plannen. Mocht u al interesse hebben dan kunt u mailen naar tsmits@lucasonderwijs.nl


 
Planning:
LUCAS ONDERWIJS
Basiscursus Brons: (van 13.30 tot 15.30)
Woensdag 14 februari 2018 (vol)
Woensdag 28 maart 2018 (vol)
Woesdag 25 april 2018
 
Vervolgcursus Zilver(van 13.30 tot 15.30)
Woensdag 21 maart 2018 (vol)
Woensdag 11 april 2018 (vol)
Woensdag 30 mei 2018 

Aanmelding Prowise cursus (alleen voor Lucas Onderwijs scholen)

Deze cursussen worden door ons ook gegeven aan:
LAURENTIUS STICHTING
SOPHIA STICHTING

Lerarenregister
De training Presenter is vanaf 18 februari 2015 geregistreerd, gevalideerd en opgenomen in het lerarenregister.