Workshop 21st Century Skills
Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. 
Tijdens de workshops staan we stil bij de noodzaak, verdiepen we de Skills en maken we de vertaling naar de praktijk.
 
Voorbereiding workshop:
  • Stuur via de mail een les door die je binnenkort gaat geven. Beschrijf de les kort en bondig in maximaal 3 zinnen.

Aantal deelnemers: Max 20 personen

Voor: PO
Duur: 3 uur

Meer informatie: Paul Veringa en Raymond Trippe.
Algemene informatie over trainingen op maat