ICT werkgroep in de praktijk
Na het succes van de cursus ICT-coördinator in de praktijk (waarvoor u zich nog steeds kunt inschrijven) biedt AB-ZHW scholen een cursus ICT-werkgroep in de praktijk aan. De keuze voor deze op-maat-cursus vloeit voort uit de wens van de school om samen met de werkgroep ICT een volgende stap te zetten in de implementatie van ICT in de klas.

De ICT-werkgroep bestaat meestal uit een brede afvaardiging van het team dat wordt aangestuurd door een ICT-coördinator of het management.
De werkzaamheden met betrekking tot ICT worden op die manier breed gedragen en door de gezamelijke verantwoordelijkheid van de werkgroep worden de werkzaamheden teruggekoppeld naar betreffende leerjaren en onderling gelijkmatig verdeeld.

Als dit proces in gang wordt gezet blijkt dat werkgroepleden niet of niet voldoende over de juiste competenties beschikken. U kunt dan denken aan kernvaardigheden als communicatie, coaching, het uitdragen van visie, ict-vaardigheden e.d..

De inhoud van deze ICT werkgroep in de praktijkcursus sluit met name aan op het ontwikkelen van (10) competenties die belangrijk zijn voor een goede implementatie van ICT in de klas. Elk lid van de werkgroep werkt aan zijn/haar eigen ontwikkeling van deze competenties.
Het uitvoeren van een de uitgebreide opdracht: "ICT in de klas" loopt als een rode draad door de cursus en biedt de mogelijkheid de ontwikkelpunten van persoonlijke competenties vorm en inhoud te geven. Overige onderdelen in de cursus zijn bijvoorbeeld: Intervisie, coaching, feedbackgesprekken, Windows Movie Maker en het voorbereiden van een ICT-bijeenkomst.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met ahuiskens@abzhw.nl

Doelgroep
De huidige of nog op te richten ICT-werkgroep van de school.

Inhoud
o.a.
 • Competentiegerichte opdrachten
 • Begeleiden van een leerkracht bij het implementeren van ICT in de les
 • Intervisie
 • Feedbackgesprekken voeren
 • Windows Movie Maker
 • Voorbereiden van een ICT-bijeenkomst

  Bijzonderheden:
  De bijeenkomsten van 3 uur bestaan uit een deel opleiding en het bespreken van de lopende zaken op school. Deze mix wordt door scholen als zeer prettig ervaren.
  U kunt bij onderstaande scholen eventuele referenties opvragen:
 • Onze Wereld Den Haag
 • GDTerwee Oegstgeest
 • Savelberg Den Haag

  Data
  Samen met de school in te plannen. De bijeenkomsten vinden plaats bij u op school.


  Kosten
  € 110,- per persoon per bijeenkomst (minimaal 5 deelnemers)
  (Deze kosten zijn incl. voorbereiding, evaluatie, cursusmateriaal en certificaat)  Al onze cursussen en workshops worden ook gegeven op aanvraag (bijv. voor schoolteams). Prijs op aanvraag, data en locatie in overleg.
  Voor inlichtingen en planning: ahuiskens@abzhw.nl


  Verschil Cursus of Workshop
  Een cursus bestaat uit minimaal een dag en een workshop is een halve dag. Tijdens de cursus is er veel ruimte voor klassikale uitleg, daarentegen wordt er tijdens een workshop veel zelfwerkzaamheid van de deelnemer verwacht.