ICT coördinator in de praktijk
“We willen de integrale invoering van ICT (visie, hardware, software, scholing en implementatie) in ons onderwijs tot een succes maken. Hiervoor hebben we een ICT-coördinator bij ons op school aangesteld. Hij/zij is de spin in het web van ICT activiteiten. We merken echter dat er nogal wat competenties van deze persoon worden verwacht, zoals o.a. leidinggevende-, beleidsmatige- en communicatieve competenties. Het zou mooi zijn als hij/zij hier wat theoretische en praktische handvatten voor aangereikt krijgt.”

Cursus
In deze praktische, competentiegerichte cursus besteden we aandacht aan noodzakelijke speciale vaardigheden voor de ICT-coördinator en de taakomschrijving van een ICT-coördinator. Hierbij kunt u o.a. denken aan het leiden van een teamvergadering, communicatieve vaardigheden, basisvaardigheden coaching. etc...
Deze laatste twee vaardigheden lopen, naast het uitzetten van een ICT-project in de eigen school samen met een collega en leerlingen, als een rode draad door de cursus.
We staan ook o.a. kort stil bij de onderwerpen: 21th Century Skills, ICT in de klas, Flipping the Classroom, Onderwijssoftware, Presenteren als vaardigheid, ICT in het Schoolplan, ICT en klassenmanagement, het Uitwisselen van ideeën enz. De bovenstaande onderdelen zullen worden behandeld aan de hand van afwisselende werkvormen.

Doelgroep
ICT-coördinatoren die in een school bezig zijn met ICT een plaats te geven binnen de onderwijskundige visie van de school en die mede zorgdragen voor een goede implementatie van de onderwijskundige ict-planning binnen de onderwijsinstelling.

Inhoud
Tijdens deze cursus komen o.a de volgende items aan bod:

 • Competenties naar POP
 • Communicatie
 • Coaching van je collega's met Feedback
 • Intervisie
 • ICT project in de eigen school
 • Projectmanagement
 • Visieontwikkeling
 • ICT beleid
 • Taken- en functies van een ICT-coördinator
 • Klassenmanagement en ICT
 • Videopresentaties
 • Intervisie


  Tijdens deze cursus is de eigen inbreng van de cursisten essentieel. De inhoud van de cursus zal voor een groot deel bepaald worden door deze inbreng.

  Bijzonderheden
  De cursus bestaat uit vijf dagen van elk 6 contacturen. Daarnaast zal ongeveer een 20 tal uren gemoeid zijn met zelfstudie en opdrachten, waardoor de totale studiebelasting op ongeveer 50 studiebelastingsuren komt. De cursus wordt gespreid over een periode van enkele maanden gegeven. (5 maanden, 1 dag per maand)
  Wij verzorgen deze cursus uitsluitend nog aan groepen vanaf minimaal 6 personen en maximaal 12 personen.  

  Data
  Dagopleiding van 5 dagen op aanvraag

  Kosten
  € 1375,- per persoon (bij 1 deelnemer)
  € 1150,- per persoon (bij 2 of meer deelnemers)

  Al onze cursussen en workshops worden ook gegeven op aanvraag (bijv. voor schoolteams). Prijs op aanvraag, data en locatie in overleg.
  Voor inlichtingen en planning: aheijl@abzhw.nl


  Verschil Cursus of Workshop
  Een cursus bestaat uit minimaal een dag en een workshop is een halve dag. Tijdens de cursus is er veel ruimte voor klassikale uitleg, daarentegen wordt er tijdens een workshop veel zelfwerkzaamheid van de deelnemer verwacht.