Overgang Zorgmanager naar ESIS
Zorgmanager in ESIS

Steeds meer scholen stappen af van de zorgmanager en verwerken het zorgdossier volledig in ESIS. Hierdoor ontstaat een werkwijze binnen de school met één software pakket. Het onderhoud van de zorgmanager eindigt 31-12 2015. Nadere informatie bij Peter Honselaar.

Onderhoudscontract
Het onderhoud van Zorgmanager voor scholen van Lucasonderwijs valt binnen de PDC (Product Diensten Catalogus).
Scholen buiten Lucas Onderwijs betalen jaarlijks een vastgesteld bedrag voor de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de Zorgmanager goed te laten werken. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit de contacten die AB-ZHW moet leggen met externe netwerkbeheerders zoals Heutink, Actacom en bijv. School. Daarnaast kunt u denken aan een wijziging in Esis door Rovict die ertoe leidt dat de database van Zorgmanager moet worden geüpdate. Ook vragen die telefonisch of per email worden gesteld vallen onder het jaarlijkse onderhoudscontract.