Mediawijsheid
Hoe leer je een kind fietsen? In ieder geval zo veilig mogelijk! Een drukke straat is geen optie, liever een rustige stoep. Voldoende bescherming is een must en uiteraard met zijwieltjes. Na verloop van tijd kunnen de zijwieltjes van de fiets en worden de afstanden wat groter. Na lang genoeg oefenen mag het kind wellicht een keer alleen naar school.

Zoals een kind leert fietsen, zo zou een kind ook goed en veilig moeten leren omgaan met het internet. De kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn, worden steeds belangrijker in onze informatiemaatschappij.

Mediawijsheid
Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met internet, nieuwe media, sociale media, mobieltjes, cyberpesten, hacken, tablets en hoe je hiermee moet omgaan.

Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving

Om mediawijs te worden zul je moeten leren welke media beschikbaar zijn en hoe je ze kunt gebruiken. Waar informatie is te vinden en hoe je informatie op een verantwoorde manier kunt delen met anderen.

Mediawijsheid gaat over het zien van kansen en het herkennen van bedreigingen

Workshop of training op maat
Veel scholen willen het onderwerp mediawijsheid verder uitdiepen en leerkrachten bewuster maken van nieuwe mogelijkheden. De leerkracht heeft tools nodig waarmee hij of zij in de klas verder kan. Internet biedt vele mogelijkheden en valkuilen. Op een interactieve manier wordt met leerkrachten het onderwerp mediawijsheid besproken en bediscussieerd. Nadrukkelijk wordt de workshop voorbesproken met de school waarbij de inhoud op maat wordt samengesteld.

Meer informatie over de training Mediawijsheid.