Innovatie
AB-ZHW houdt zich bezig met de nieuwste ontwikkelingen en loopt zelfs op de ontwikkelingen vooruit met eigen ontworpen oplossingen voor concrete problemen. Zo is voor de professionalisering van het leerlingvolgsysteem van één school de Zorgmanager ontwikkeld. Met de Zorgmanager is de leerlingzorg goed en overzichtelijk georganiseerd. Inmiddels gebruiken - drie jaar na de eerste school - zo'n twintig scholen het systeem. Overigens op maat voor hen gemaakt. De techniek achter de Zorgmanager is een content management systeem dat AB-ZHW al eerder ontwikkelde om besturen en scholen op diverse niveaus zelf het beheer van hun website te laten uitvoeren. AB-ZHW houdt zich ook bezig met het opzetten van databanken op internet.

De toekomst verandert snel ...
Naast de invoering van relatief nieuwe ontwikkelingen, verkent AB-ZHW de grenzen van innovatie in het onderwijs. Wat kan de rol van een digitaal portfolio zijn voor de leerling in het primair of voortgezet onderwijs? Hebben Social Media een rol in het nieuwe leren? Kan een i-Pad, i-Pod of smartphone worden geïntegreerd in een uitdagende leeromgeving? Hoe worden digitale schoolborden méér dan een PowerPoint presentatie? Is videoconferencing een uitdaging voor het onderwijs? Innovatieve projecten en deskundigheidsbevorderende congressen bieden antwoorden op deze vragen.