Opleiding
AB-ZHW verzorgt diverse cursussen, waaronder:
- Teamscholing op maat
- In de klas werken met ICT
- Educatieve software
- Opleiding ICT-coördinator
- Content management systeem
- Software gericht op zorg
- ESIS administratie- en leerlingvolgsysteem

Opleiding ICT-coördinator
De opleiding voor ICT-coördinatoren is een praktijkgerichte cursus ter ondersteuning van de leerkracht die de ICT op school onder zijn hoede heeft. Op veel scholen is dit een solistische functie. De rode draad tijdens deze competentiegerichte opleiding is de opdracht 'ICT in de praktijk', die voor een groot deel in de eigen school wordt uitgevoerd. Daarnaast is er veel aandacht voor intervisie, communicatie, coaching en presenteren. ICT-coördinatoren vergelijken elkaars situaties en leren zó van elkaars praktijk.

ICT-scholingsplan
ICT is onmisbaar op school. Dat behoeft geen toelichting. De voortdurende ontwikkelingen op dit gebied en de vaardigheden die leerlingen ook thuis opdoen, vragen om een regelmatige (bij)scholing van de leerkracht. AB-ZHW adviseert in het opstellen van het (ICT-)scholingsplan en werkt daarbij met cursussen op maat. Na het vaststellen van de beginsituatie en de doelen van de school, stelt AB-ZHW een opleidingsplan op. Vaak organiseren scholen na een advies- of implementatietrajecten ICT-studiedagen of begeleidingstrajecten voor het team.

Annulerings- en algemene voorwaarden