Schoolplan Analyse

AB-ZHW kan voor uw school een schoolplan analyse maken op het gebied van ICT. Dit om te onderzoeken of ICT een mogelijke bijdrage kan leveren aan te behalen doelstellingen. De analyse wordt doorgesproken met het management en de ICT-coördinator.

Hierna worden de diverse onderdelen omgezet in Advies en Acties en zijn zo mogelijk verantwoordelijken benoemd. AB-ZHW geeft met dit advies-document de scholen extra ondersteuning voor het uitvoeren van uw schoolplan.

Wat houdt een schoolplan analyse in:
 

  • De ICT-coördinator stuurt het schoolplan naar AB-ZHW
  • AB-ZHW bekijkt het schoolplan en maakt per onderdeel opmerkingen over zaken waar ICT een bijdrage zou kunnen leveren.
  • In een gesprek  van  ongeveer 1,5 uur tussen AB-ZHW, ICT-coördinator en directie worden de opmerkingen doorgesproken en worden de acties genoteerd.
  • AB-ZHW verwerkt de opmerkingen en acties en stuurt deze naar de school.

Indien uw school ook in aanmerking wil komen voor een schoolplan analyse, stuur dan een mail naar pveringa@abzhw.nl.